Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

23:25
everybodyliess
23:24
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
everybodyliess
23:23
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:22
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:22
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialabellavita labellavita
everybodyliess
23:20
everybodyliess
23:20
everybodyliess
23:20

July 10 2015

everybodyliess
10:20

July 09 2015

everybodyliess
19:27
1341 b860 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viasesja sesja
everybodyliess
19:27
7916 0be3 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viaczosnkowa czosnkowa
everybodyliess
19:22
everybodyliess
18:59
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
everybodyliess
18:59

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
everybodyliess
18:59
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viafelicka felicka
everybodyliess
18:58
18:58
everybodyliess
18:58
0473 45e1 390
everybodyliess
18:58
9917 409e 390
Reposted fromepidemic epidemic viafelicka felicka
everybodyliess
18:58
Reposted frombluuu bluuu viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...