Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

everybodyliess
08:02
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
Reposted fromsesja sesja
everybodyliess
08:02
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
07:59
everybodyliess
07:58
0265 f9b7 390
everybodyliess
07:57
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
07:42
7555 b477 390

heyfunniest:

my life in a picture

Reposted fromarkaron arkaron viaphenylethylamine phenylethylamine
everybodyliess
07:42
7067 698f 390
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral

July 08 2015

everybodyliess
21:04
8248 4aaf 390
Reposted fromJonae Jonae viaitjen itjen
20:59
1727 ac24 390
Reposted fromlafuene lafuene viamrsciastko mrsciastko
everybodyliess
20:59
6735 d944 390
...najważniejsze to znaleźć dobrą pozycję...
Reposted fromlist list viamer mer
everybodyliess
20:58
everybodyliess
20:57
5324 8d31 390
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viakyszz kyszz
everybodyliess
20:54
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viarunkenstein runkenstein
everybodyliess
20:52

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viauhuhu uhuhu
everybodyliess
20:52
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauhuhu uhuhu
everybodyliess
19:16
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viauhuhu uhuhu
everybodyliess
19:16
1359 d174 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaHouse House
everybodyliess
19:15
everybodyliess
19:15
8040 1581 390
Reposted fromministerium ministerium viaidaru idaru
everybodyliess
19:14
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle viauhuhu uhuhu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl