Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

everybodyliess
10:20

July 09 2015

everybodyliess
19:27
1341 b860 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viasesja sesja
everybodyliess
19:27
7916 0be3 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viaczosnkowa czosnkowa
everybodyliess
19:22
everybodyliess
18:59
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
everybodyliess
18:59

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
everybodyliess
18:59
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viafelicka felicka
everybodyliess
18:58
18:58
everybodyliess
18:58
0473 45e1 390
everybodyliess
18:58
9917 409e 390
Reposted fromepidemic epidemic viafelicka felicka
everybodyliess
18:58
Reposted frombluuu bluuu viafelicka felicka
everybodyliess
17:01
everybodyliess
11:06
3522 b3a5 390
Reposted fromfoina foina viaNoCinderella NoCinderella
everybodyliess
11:06
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viaNoCinderella NoCinderella
everybodyliess
11:04
1489 9b51
Reposted fromaunds aunds viagetstoned getstoned
everybodyliess
11:02
0929 0172
Reposted fromfungi fungi viagetstoned getstoned
everybodyliess
11:01
9532 ebca 390
Reposted fromhagis hagis viaidaru idaru
everybodyliess
11:00

188 dni i nocy

Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie
Reposted fromimportant important viauhuhu uhuhu
everybodyliess
08:03
9296 5b17 390
Reposted fromMiziou Miziou viabananaapple bananaapple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl